ŞİRKET PROFİLİ

1979 (Ekim) yılında adı geçen adreste Tütüncü Pazarlama (Ziya-Mehmet Tütüncü) ünvanı ile ticari faaliyetine başlamış olan firmamız kuruluşundan 1989 yılına kadar kamu ihaleleri ile ilgili olarak faaliyetini sürdürmüş ve o yıldan sonra fabrika-müteahhit-taşeron-imalathane gibi oluşumların tedarikçisi olarak faaliyetini devam ettirmiş ve bu günlere gelmiştir.

Ancak 2003 yılından sonra yeni bir yapılanmaya giderek günümüzdeki ünvanını almış olup bununla birlikte CUT-ARC marka karbon elektrodu ve INTREMA marka markalama kalemlerininde satışını sürdürmektedir. Yine 2003 yılından günümüze yıllık 180.000 - 200.000 USD tutarında ihracat yapmaktayız

1979 yılından beri faaliyetini sürdürmüş olduğumuz adrese iki büro ve bir depo ilave olunarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yaklaşık 40 yıldır perşembe pazarında gelişerek yaşıyor olabilmek elbetteki bir istikrardır bununla birlikte bugüne değin hiçbir mali veya hukuki sorun yaşamamış ve yaşatmamışızdır. Bu duruma sahip olmamızın nedeni pek tabii bizlerin gayretleri kadar çalışıyor olduğumuz firmalarımızında destekleridir.

Bu nedenledir ki yukarıda adları geçen referanslarımıza ve diğer müşterilerimize müteşekkiriz.


ARAP CAMİİ ESKİ FOTOĞRAFLARI